SHIKIORI 金笔墨水 20ml

分享

产品详细信息

  • 基本规格
商品编号
13-1008-201[Shigure]
13-1008-202[Tokiwamatsu]
13-1008-203[Nioisumire]
13-1008-204[Miruai]
13-1008-205[Souten]
13-1008-206[Doyou]
13-1008-207[Yamadori]
13-1008-208[Okuyama]
13-1008-209[Irori]
13-1008-210[Yukiakari]
13-1008-211[Wakauguisu]
13-1008-212[Sakuramori]
13-1008-213[Fujisugata]
13-1008-214[Rikyucha]
13-1008-215[Kinmokusei]
13-1008-216[Chushu]
13-1008-217[Yozakura]
13-1008-218[Yodaki]
13-1008-219[Yonaga]
13-1008-220[Shimoyo]
13-1008-221[ShitoShito]
13-1008-222[Zaza]
13-1008-223[Harahara]
13-1008-224[Potsupotsu]
13-1008-225[Forbidden Treasure Chest]
13-1008-226[Magpies]
13-1008-227[Princess' Headdress]
13-1008-228[Crane Quill]
NEW! 13-1008-229[Yutsubame]
NEW! 13-1008-230[Komakusa]
NEW! 13-1008-231[Nadeshiko]
NEW! 13-1008-232[Kamoshika]
Specifications
水性染料墨水,20ml

-本网页显示的商品信息以及库存信息,由于地区不同而有所不同。请与当地正规代理商联系。

-实际产品的颜色和手感和本网站

相关产品

至顶部